පහසුවෙන් ෆේස්බුක් මිතුරන් සියල්ලම ඉවත් කරන්න පුළුවන් Script එකක්.

මම මිට කලින් දීලා තියෙනවා ෆේස්බුක් මිතුරන්ව සියල්ලම ඉවත් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් Chrome Extensions දැන් ඒවා සියල්ලම Chrome Webstore එකෙන් ඉවත් කරලා නිසා සොයාගන්නවත් නැහැ ඒ Extensions Google Search දාලා සොයනකොට මට ලැබුණා මේකට හරියටම හරියන Script එකක්.

ඔබේ යාළුවෝ ටික ඉවත් කර ගන්න ඕනම් මුලින්ම මිතුරු ලෑස්තුව තියෙන තැනට යන්න.
සොයා ගන්න අමාරුනම්

https://www.facebook.com/username/friends?source_ref=pb_friends_tl මෙතනට යන්න ඔය ලිපිනයේ username තැනට ඔයාගේ Username එක දාලා address bar එකේ Type කරලා Enter ඔබන්න.

ඊට පස්සේ Mouse එකේ Click කරලා Inspect කියන එක ඔබන්න ( කී බෝඩ් එකේ Ctrl + Shift + I එබුවත් හරි) එකේ Console එක ගන්න පහත රුපයේ ආකාරයට. Console එකේ රුපයේ මම කොටු කරලා තියෙන තැනට Script එක දාලා Enter ඔබන්න. මේ Link එකට ගිහිල්ලා එකේ උඩම තියෙන Script එක Copy කරගන්න http://pastebin.com/Y7f7hPbC

ඊට පස්සේ එන popup Window එකේ Remove Friends Click කරානම් වැඩේ හරි.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *