ෆේස්බුක් Messages සියල්ලම එක ක්ලික් එකෙන් මකන්න පුළුවන් Chrome Extension එකක්

ෆේස් බුක් Inbox වල සමහර අයගේ තියෙනවා නේ Messages 600 – 700 විතර සමහර විට ඊටත් වැඩි

ඕවා එකෙන් එක මකන්න ගියොත් වෙන වැඩක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ

ඕකට තියෙනවා Chrome වල නියම Extension එකක් මේ Extension එකේ නම Message Cleaner මේ Extension එකෙන් පුලුවන් එක ක්ලික් එකෙන් ඔය Messages සියල්ලම විනාඩියක කාලයකදී මකලා දාන්න.

ඔය Extension එක මුලින් ම මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයාගේ Chrome වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට Install කරගන්න. https://chrome.google.com/webstore/detail/message-cleaner/dcanahkfmlgbgmnjlcmpmjcmbldniele

ඊළගට ෆේස් බුක් එකේ Messages වලට ගිහිල්ලා ‘Message Cleaner’ Extension එකේ Icon එක ක්ලික් කරන්න.

ඊළගට Delete All Messages ඔබන්න. එචරයි Messages සියල්ලම මැකෙනකන් ඔයාට බලන්න ඉන්න විතරයි දැන් තියෙන්නේ.

මේ පොස්ට් එකට කැමති නම් පහත Share Buttion ඔබලා ඔයාගේ යාළුවන්ට පෙන්වන්න Share කරන්න.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *