මේ බ්ලොග් අඩවිය ලියන මම  නදුන් රණවීර  ,  මම බ්ලොග් ලියන්නේ මම දන්නා දේවල් නොදන්නා කෙනක් ට කියලා දෙන්න තියෙන ආශාව නිසයි.  මම බ්ලොග් ලියන්න අරන් දැනට අවුරුදු 8ක් වෙනවා.  මම මුලින් ම බ්ලොග් අඩවියක්  නිර්මණය කළේ 2009.11.12 වෙනිදා.  මම මුල්ම බ්ලොග් අඩවිය නිර්මාණය කරේ Blogger වල.  නමුත් 2009 ඉදන් මම ලියපු බ්ලොග් අඩවිය 2014 දී Blogger එකෙන් මකලා මට ඒක නැති උණා .  ඊට පස්සේ මම මේ බ්ලොග් අඩවිය හැදුවේ 2014 දී Blogger වල. Blogger වලදී මට පහසුකම් මදි නිසා 2018 දී මම මේ බ්ලොග් අඩවිය මගේ ලග තියෙන සර්වර් එකක  WordPress වලින් හදලා කලින් බ්ලොග් බ්ලොග් බ්ලොග් අඩවියේ තිබුණ සියළුම Post / Commnets එක්කම WordPress වෙත ගෙන ආවා.

මම එක්ක කතා කරන්න පුලුවන් පහත තියෙන ඕනම විදියකින්

E-mail    – [email protected]
Skype     – nadun.ranaweera

මේ තැන් වලත් මම ඉන්නවා

Facebook

Google Plus

Twitter